Inspiratie

omtrent Omgevingsmanagement

marek-minor-jutV-62S_tQ-unsplash

Dit is Omniom: alles (omni) over omgevingsmanagement (om). Met dit platform delen wij kennis over het vak omgevingsmanagement en alles wat daarbij komt kijken. Het vak is namelijk constant in ontwikkeling en wordt steeds belangrijker, met ook de invoering van de nieuwe Omgevingswet in aantocht. De invulling van omgevingsmanagement vraagt vaak om maatwerk. Maar, hoe biedt je maatwerk? Met dit platform helpen wij je op weg en geven we je de kennis en tools om invulling te geven aan omgevingsmanagement.

Wat is omgevingsmanagement precies?

Er is geen eenduidige definitie voor omgevingsmanagement, maar wij definiëren het als volgt: omgevingsmanagement omvat alle niet-technische activiteiten, benodigd voor de uitvoering van een project. Het heeft alles te maken met conditionering, het bepalen van raakvlakken met de omgeving, het behartigen van omgevingsbelangen en het onderhouden van relaties. Het uiteindelijke doel: een succesvolle uitvoering en een tevreden omgeving! Zonder goed omgevingsmanagement kan er geen goede uitvoering plaatsvinden, ofwel geen tevreden omgeving ontstaan. Omgevingsmanagement is daarmee een integraal projectonderdeel.

Wij hebben de volgende hoofddoelstellingen van omgevingsmanagement op een rijtje gezet:

  • Draagvlak creëren: met goed omgevingsmanagement behartigen we waar mogelijk alle omgevingsbelangen en creëren daarmee draagvlak onder stakeholders voor de uitvoering van het project.
  • Imago behoud: met goed omgevingsmanagement draag je bij aan een blije omgeving en een blije opdrachtgever. Dit resulteert in positieve mediaberichten, goede gesprekken in de wandelgangen en veelbelovende feedback richting de opdrachtgever, wat bijdraagt aan het creëren en behouden van een goed imago.
  • Tevreden omgeving: met goed omgevingsmanagement zorgen we dat de omgeving zich gehoord en gezien voelt en op die manier met een tevreden gevoel kan terugkijken op het project.

Hierbij is onze missie: ‘Iedere stakeholder vrolijk’.

Wat je op deze pagina vindt

Aan de hand van verschillende artikelen nemen we je mee in het vak van omgevingsmanagement. Dit doen wij aan de hand van inspiratieblogs tot aan interviews met ervaringsdeskundigen, en meer. Op deze pagina vind je o.a. blogs, interviews, kennisartikelen en nieuwsberichten.

Een bouw- of infraproject heeft impact op mensen. Het is daarom belangrijk om alle mogelijke hinder per stakeholder goed inzichtelijk te hebben. Waar zitten de knelpunten en hoe ga je daar mee om? Hoe kom je stakeholders tegemoet? Een BLVC-plan (bestaande uit de 4 onderdelen Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) is een goede manier om alle maatregelen uit te detailleren.

Een aannemer is altijd te gast in een nieuwe omgeving. Om veilig, netjes en milieubewust aan het werk te gaan, bieden de Bewuste Bouwers normen. In dit artikel nemen we je mee in de normen van de Bewuste Bouwers.

Een vak apart met veel verschillende taken en nooit dezelfde invulling. Afhankelijk van het project en de omgeving heb je te maken met verschillende stakeholders, diverse vergunningen en/of meldingen, ecologie, en ook meerdere soorten communicatiemiddelen. Wij nemen je mee in het vak van een omgevingsmanager.

Plan een demo

Wij laten u graag alle ins en outs van de Omniom omgevingsapp zien tijdens een persoonlijke demo.