Inspiratie

omtrent Omgevingsmanagement

marek-minor-jutV-62S_tQ-unsplash

Dit is Omniom: alles (omni) over omgevingsmanagement (om). Met dit platform delen wij kennis over het vak omgevingsmanagement en alles wat daarbij komt kijken. Het vak is namelijk constant in ontwikkeling en wordt steeds belangrijker, met ook de invoering van de nieuwe Omgevingswet in aantocht. De invulling van omgevingsmanagement vraagt vaak om maatwerk. Maar, hoe biedt je maatwerk? Met dit platform helpen wij je op weg en geven we je de kennis en tools om invulling te geven aan omgevingsmanagement.

Wat is omgevingsmanagement precies?

Er is geen eenduidige definitie voor omgevingsmanagement, maar wij definiëren het als volgt: omgevingsmanagement omvat alle niet-technische activiteiten, benodigd voor de uitvoering van een project. Het heeft alles te maken met conditionering, het bepalen van raakvlakken met de omgeving, het behartigen van omgevingsbelangen en het onderhouden van relaties. Het uiteindelijke doel: een succesvolle uitvoering en een tevreden omgeving! Zonder goed omgevingsmanagement kan er geen goede uitvoering plaatsvinden, ofwel geen tevreden omgeving ontstaan. Omgevingsmanagement is daarmee een integraal projectonderdeel.

Wij hebben de volgende hoofddoelstellingen van omgevingsmanagement op een rijtje gezet:

  • Draagvlak creëren: met goed omgevingsmanagement behartigen we waar mogelijk alle omgevingsbelangen en creëren daarmee draagvlak onder stakeholders voor de uitvoering van het project.
  • Imago behoud: met goed omgevingsmanagement draag je bij aan een blije omgeving en een blije opdrachtgever. Dit resulteert in positieve mediaberichten, goede gesprekken in de wandelgangen en veelbelovende feedback richting de opdrachtgever, wat bijdraagt aan het creëren en behouden van een goed imago.
  • Tevreden omgeving: met goed omgevingsmanagement zorgen we dat de omgeving zich gehoord en gezien voelt en op die manier met een tevreden gevoel kan terugkijken op het project.

Hierbij is onze missie: ‘Iedere stakeholder vrolijk’.

Wat je op deze pagina vindt

Aan de hand van verschillende artikelen nemen we je mee in het vak van omgevingsmanagement. Dit doen wij aan de hand van inspiratieblogs tot aan interviews met ervaringsdeskundigen, en meer. Op deze pagina vind je o.a. blogs, interviews, kennisartikelen en nieuwsberichten.

Zo ingebakken als omgevingsmanagement in projecten in Nederland is, zo onbekend is het nog bij onze zuiderburen. Wat zijn de verschillen in aanpak op het gebied van omgevingsmanagement in beide landen en welke kansen zien we? Je leest het in deze blog.

Wij deden een interview met Martin van den Hoorn, stadsecoloog in Den Haag. Hij neemt ons in dit interview mee in de wondere wereld van de ecologie en wat wij als aannemers of omgevingsmanagers kunnen doen op ecologisch gebied. Van het vergroenen tot biodiverser maken van gebieden en het verder denken dan standaardproducten.

Wie zijn de belangrijkste stakeholders en hoe ga je hen tegemoet komen in je aanpak? In dit artikel lees je hoe je een goede stakeholdersanalyse doet, aan de hand van een fictief project: de herinrichting van de Maliebaan in Utrecht.

Een interview met Femke Verhoeven: omgevingsmanager, tenderschijver en coach. Wij spraken over haar weg van aanbestedingen in de aannemerij naar zelfstandig omgevingsmanager. Als omgevingsmanager houdt Femke zich bezig met projecten die haar liggen en waar zij energie uit haalt. Ze weet waar haar krachten liggen en speelt daar op in.

In een interview met Darja Boers spreken wij over haar aanpak als omgevingsmanager binnen grote infrastructurele projecten. Een uitlegbaar verhaal voor iedereen, dat is haar streven. Hoe je daar toe komt? Inventariseren, (blijven) praten, luisteren, afwegen en uitleggen.

Plan een demo

Wij laten u graag alle ins en outs van de Omniom omgevingsapp zien tijdens een persoonlijke demo.