Omniom omgevingsmanagement

Omniom omgevingsmanagement: een bureau met kundige omgevingsmanagers, ontstaan vanuit de aanbestedingenwereld. Ons moederbedrijf House of Tenders is een bureau gespecialiseerd in het adviseren over en het schrijven van het beste plan van aanpak voor een aanbesteding. Hierin is het onderdeel omgevingsmanagement niet meer weg te denken. Bouw- en infrastructuur, utiliteitsgebouwen, maar ook de aanleg van kabels en leidingen: allemaal voorbeelden van projecten waarin omgevingsmanagement een belangrijk onderdeel is.

Vanuit het nadenken en schrijven over omgevingsmanagement zijn we ook de praktijk ingerold. Met die achtergrond vinden onze omgevingsmanagers het leuk om te onderzoeken, te analyseren en te communiceren. Dit doen zij op effectieve en efficiënte wijze, waardoor veel werk in weinig tijd wordt verzet. Onze missie: iedere stakeholder vrolijk maken.

Snel, pragmatisch en analytisch

4 omgevingsmanagers in dienst

Projecten door heel Nederland

Omgevingsmanagement in aanbestedingen

In een aanbesteding wordt vaak gevraagd om invulling te geven aan het hoofdstuk omgevingsmanagement. Hierbij zijn onder andere stakeholdersmanagement, participatie, bouwcommunicatie en BLVC-plannen vaak terugkerende onderdelen. Om hier invulling aan te kunnen geven gaan onze omgevingsmanagers op onderzoek uit. Op het internet, op locatie en door in gesprek te gaan met verschillende belanghebbenden. Om klanten te helpen bij het hoofdstuk omgevingsmanagement tijdens een aanbesteding bieden wij de volgende diensten aan:

 • Probleemanalyses uitvoeren
 • Deskresearch doen
 • Locatiebezoek- en analyses uitvoeren
 • Stakeholdersanalyses uitvoeren
 • Communicatieplannen opstellen
 • BLVC-plannen opstellen

Omgevingsmanagement in de voorbereiding van een project

Een goed begin is het halve werk. Juist dat begin is in het vak omgevingsmanagement heel belangrijk. Is alles goed voorbereid? Dan heb je als het goed is minder werk tijdens de uitvoering. Omgevingsmanagers houden zich in deze fase bezig met conditioneringswerkzaamheden, zoals het aanvragen van vergunningen, afstemming met stakeholders en het maken van een BLVC-plan. Bij de voorbereiding van projecten bieden wij de volgende hulp:

 • Probleemanalyses uitvoeren
 • Deskresearch doen
 • Locatiebezoek- en analyses uitvoeren
 • Stakeholderanalyses uitvoeren
 • Communicatieplannen opstellen
 • BLVC-plannen opstellen
 • Afstemming met stakeholders
 • Conditioneringswerkzaamheden (vergunningenmanagement, coördinatie ecologisch-, archeologisch-, niet gesprongen explosieven-, en bodemonderzoek).

Omgevingsmanagement in de uitvoering

Op basis van het Integraal Projectmanagement Model (IPM) van Rijkswaterstaat zien wij graag dat de taken verdeeld worden binnen een projectteam. Hierdoor kan ieder teamlid zijn of haar eigen expertise inzetten op een bepaald onderdeel. Zo zetten wij graag onze expertise op het gebied van omgevingsmanagent in. Na een uitgebreide voorbereiding gaat het in de uitvoering met name om projectbeheersing en borging. Komen we alle gemaakte afspraken na, lopen we op schema en voorkomen we risico’s? Hierbij zijn conditionering en communicatie belangrijke thema’s. Wij zorgen dat de omgeving tevreden is en blijft. Wij bieden hiervoor de volgende diensten aan:

 • Afstemming met stakeholders
 • Conditioneringswerkzaamheden (vergunningenmanagement, coördinatie ecologisch-, archeologisch-, niet gesprongen explosieven-, en bodemonderzoek)
 • Bouwcommunicatie
 • Afhandeling van vragen, meldingen en klachten
 • Opzetten en bijhouden van de (Omniom) Omgevingsapp

Casus: Herinrichting Ooster- en Westerkade in Utrecht

Momenteel verzorgen wij het omgevingsmanagement op (onder andere) de Ooster- en Westerkade in Utrecht, in opdracht van aannemer Pauw Dodewaard. De kades zijn verouderd geraakt en daarnaast wil de gemeente Utrecht de kades beter laten aansluiten op het beeld van de historische en idyllische binnenstad. Om die redenen worden de kades versterkt en vernieuwd om de allure van de binnenstad ook hier meer tot uiting te laten komen. Er komen nieuwe straatsteentjes, er komt meer groen, minder ruimte voor de auto en meer ruimte voor recreatie.

Onze omgevingsmanager Antonio houdt zich in dit project bezig met alles rondom het stakeholdermanagement: hij maakt afspraken met diverse stakeholders, is regelmatig op locatie aanwezig, dient als spin in het web tussen de gemeente, de aannemer en de stakeholders, verzorgt de bouwcommunicatie (waaronder de Omniom omgevingsapp) en handelt de meldingen en klachten af.

Voor Antonio is het project een succes als alle stakeholders tevreden terugkijken op het project, alle bouwhekken van het straatbeeld verdwenen zijn en de kades er mooier bij liggen dan ooit tevoren. Een zichtbaar en mooi eindresultaat.

Plan een demo

Wij laten u graag alle ins en outs van de Omniom omgevingsapp zien tijdens een persoonlijke demo.