Inspiratie

Wat is een omgevingsvergunning?

Komt er een bouwproject aan waarbij je gaat slopen en/of bouwen en zorgt dit voor mogelijke hinder voor mens en/of milieu? Check dan goed of je een omgevingsvergunning nodig hebt om überhaupt te mogen beginnen met het werk. Je dient namelijk aan bepaalde wettelijke voorschriften te voldoen bij het uitvoeren van de werkzaamheden zodat je geen onveilige situaties of grote hinder veroorzaakt in de omgeving. In dit artikel leggen we je uit wat een omgevingsvergunning precies is, wanneer je het nodig hebt en hoe je het aanvraagt.

De vergunning

De omgevingsvergunning is een bij elkaar geraapt potje van verschillende vergunningen voor het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Sinds 2010 is de Wabo ingevoerd (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). Hierdoor is er één overkoepelende vergunning, de omgevingsvergunning, die je dient aan te vragen bij veel sloop- en bouwwerkzaamheden. Dit heeft de aanvraagprocedure sindsdien makkelijker en sneller gemaakt.

Wanneer een omgevingsvergunning aanvragen?

Zoals eerder benoemd, moet je een omgevingsvergunning aanvragen wanneer de werkzaamheden hinder voor mens en/of milieu veroorzaken. Maar, je hebt niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit hangt af van de activiteiten en de situatie. Voor veel vormen van gewoon onderhoud en groot onderhoud aan kozijnen hoef je bijvoorbeeld geen omgevingsvergunning aan te vragen.

Voor onder andere werkzaamheden in beschermde natuurgebieden, de aanleg van een in- of uitrit of sloopwerkzaamheden bij een beschermd monument dien je wel een omgevingsvergunning aan te vragen. Via de website van de Rijksoverheid of het online Omgevingsloket kun je een vergunningscheck invullen om te zien of je wel of geen omgevingsvergunning nodig hebt. Weet je het niet zeker, check het altijd even!

Vergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraag je aan bij de desbetreffende gemeente waarin je gaat slopen en/of bouwen, bij de provincie of bij het Omgevingsloket. Dit hangt weer af van de activiteiten en de situatie. Dit geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven. Houd er rekening mee dat de vergunningsaanvraag niet kosteloos is en een uitspraak 8 weken kan duren. Start dus tijdig met de voorbereidingen en het aanvragen van de vergunning, zodat je ook tijdig kunt beginnen met de werkzaamheden!

Plan een demo

Wij laten u graag alle ins en outs van de Omniom omgevingsapp zien tijdens een persoonlijke demo.