Inspiratie

Wat is een omgevingsmanager?

Uitvoerder, projectleider, werkvoorbereider, omgevingsmanager. De termen vliegen om je oren en worden nog wel eens door elkaar gebruikt voor dezelfde taken rondom omgevingsmanagement binnen een project. Toch is een omgevingsmanager een persoon én functie apart. Waarom? Hij of zij is een belangrijke communicatieve spil tussen diverse stakeholders en onmisbaar voor het in goede banen leiden van het verloop van een project. Die taak ligt een omgevingsmanager als geen ander.

Maar hoe zien die taken er dan precies uit en waarom verschillen die van de taken van een projectleider of uitvoerder?

Veelzijdigheid

Een omgevingsmanager is veelzijdig. Een omgevingsmanager is niet enkel op de hoogte van de uitvoering en planning, maar ook van de gehele voorbereiding en alle randzaken van een project. Nog vóórdat dat project van start gaat. Met welke stakeholders hebben we straks te maken en waar bevinden zij zich? Zijn alle benodigde vergunningen aangevraagd? Hoe zit het met ecologie in de omgeving? Wanneer en hoe vaak communiceren we met bewoners? De lijst is niet uitputtend.

Verenigen van belangen

Een omgevingsmanager verenigt belangen. Omgevingsmanagement is namelijk wederkerig; zowel opdrachtgever, aannemer als overige stakeholders hebben verschillende belangen die een rol spelen. De opdrachtgever wil graag lage kosten en een korte doorlooptijd. De aannemer wil een haalbare planning, goed werk leveren en winst. Bewoners willen vooral lage hinderbeleving en het gevoel dat zij worden gehoord. Ondanks die verschillende belangen, moeten betrokken partijen elkaar wel kunnen vinden voor een soepel projectverloop. De omgevingsmanager is degene die deze belangen in kaart brengt én verenigt.

Communicatie

Een omgevingsmanager is een communicatief expert. Communicatie is een groot onderdeel van omgevingsmanagement. Als geen ander weet een omgevingsmanager hoe met stakeholders te communiceren, te luisteren en belangen in kaart te brengen. Ongeacht of dit een directeur of een bewoner betreft. Spreekt een perceeleigenaar zorgen uit over een project, of belt een bewoner ontevreden? Een omgevingsmanager houdt rust en weet met welke tone of voice te communiceren en de ander te bereiken.

Overzicht bewaren

Een omgevingsmanager houdt altijd overzicht. Zodra de uitvoering loopt, is het taak van de omgevingsmanager om het project ‘hoog over’ te volgen. Verloopt de uitvoering volgens voorbereiding en houdt iedere partij zich aan de gemaakte afspraken? Komen er nieuwe belangen in beeld die aandacht behoeven? Een projectleider of uitvoerder kan zich zo bezighouden met het werk, een omgevingsmanager blijft scherp op de omgeving en het overzicht.

Een omgevingsmanager in hart en nieren

Omgevingsmanagers zijn mensen met een passie voor processen, planning en communicatie. Zij vinden het belangrijk een project goed voor te bereiden met iedere stakeholder, zodat niemand in een later stadium voor vervelende verassingen komt te staan. Menselijk contact is hierbij key. Luister naar elkaar, hoor belangen ook echt aan en zoek samen naar de beste oplossing voor de omgeving. Je hebt elkaar nodig en alleen samen breng je een project tot een goed einde.

Plan een demo

Wij laten u graag alle ins en outs van de Omniom omgevingsapp zien tijdens een persoonlijke demo.