Inspiratie

Wat is conditionering?

Je denkt bij omgevingsmanagement waarschijnlijk vaak aan communicatie met de omgeving en het opbouwen van relaties. Maar er is meer. Een omgevingsmanager houdt zich ook bezig met alles wat binnen het project geregeld moet worden om ook daadwerkelijk de werkzaamheden juridisch en technisch te kunnen uitvoeren en opleveren. Dat noemen we conditionering. Onderstaand leggen we het concept en de uitvoering in detail uit.

Van aanlegvergunningen tot aan onderzoek naar explosieven

Conditionering is een allesomvattende term voor de activiteiten die nodig zijn om het project succesvol op te leveren. Bij conditionering kun je denken aan het aanvragen van vergunningen tot aan het laten uitvoeren van een archeologisch onderzoek of het inschakelen van een ecoloog. Dit alles behoort tot conditionering. Onderstaand een lijstje van mogelijke onderdelen waar je aan kunt denken bij conditionering:

Vergunningen | Meldingen | Ontheffingen | Ecologie | Bodem | Bomen | NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven) | Water | Kabels en leidingen | Archeologie | Stikstof | Geluid | Trillingen | Bouwschade | Nadeelcompensatie.

“Conditionering is een allesomvattende term voor de activiteiten die nodig zijn om het project succesvol op te leveren.”

Een goed begin, is het halve werk

Als omgevingsmanager zorg je dat alles geregeld is voordat de werkzaamheden van start gaan. Een goede voorbereiding is dus van groot belang bij conditionering. Je hebt namelijk te maken met bepaalde doorlooptijden van onderzoeken, aanvraagprocedures bij vergunningen en meldingen, en simpelweg veel zaken om af te stemmen met verschillende partijen. Begin dus vroegtijdig. Als omgevingsmanager doe je bovenstaande zaken vaak niet zelf, maar je zorgt dat de juiste personen worden ingeschakeld om die taken uit te voeren. Jij dient dus als het ware als coördinator voor een vliegende en soepele start.

3 stappen om te beginnen met conditionering:

Hoe je begint? Wij geven je een kort stappenplan, bestaande uit 3 stappen:

Stap 1: Rapporten lezen. Om je goed voor te bereiden en de juiste mensen in te schakelen, lees je alle meegestuurde rapporten en noteer je het advies of de gestelde eisen uit deze rapporten. Aan de hand daarvan schakel je de juiste personen in om het advies op te volgen en om aan de eisen te voldoen.

Stap 2: Juiste personen inschakelen. Aan de hand van de adviezen en eisen uit de rapporteren schakel je de juiste personen in om het advies op te volgen en om aan de eisen te voldoen.

Stap 3: Blijven controleren. Nadat je de juiste personen hebt ingeschakeld en geactiveerd, blijf je continu controleren op een tijdige en juiste uitvoering van alle acties. Jij bent de coördinator!

“Jij dient als het ware als coördinator voor een vliegende en soepele start.”

Het doel van conditioneren

De planning en het behalen van de mijlpalen in die planning zijn het uiteindelijke doel van conditionering. Dit realiseren we door nauwe samenwerking, goede afstemming en een tijdige inzet van specialisten. Een goede conditionering dient als voorwaarde voor een succesvol project!

Plan een demo

Wij laten u graag alle ins en outs van de Omniom omgevingsapp zien tijdens een persoonlijke demo.