Inspiratie

Wat is BLVC?

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Je komt het vaak tegen in een BLVC-plan. Er zijn verschillende soorten BLVC-plannen:

  1. BLVC-kader
  2. BLVC-EMVI-plan
  3. BLVC-uitvoeringsplan
BLVC-kader

Het BLVC-kader wordt opgesteld door een aanbestedende dienst, meestal een gemeente. Ze geven hier de randvoorwaarden weer waar de infra-aannemer aan moet voldoen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Binnen dit kader kan de aannemer zijn eigen invulling geven.

BLVC-EMVI-plan

Als het project als aanbesteding op de markt is gezet, dan wordt de aannemer gevraagd om binnen het BLVC-kader zijn eigen invulling te geven. De aannemer wordt uitgedaagd om een zo goed mogelijk EMVI-plan te schrijven. Om de aanbesteding te winnen moet deze projectspecifiek en onderscheidend zijn.

BLVC-uitvoeringsplan

Als een aannemer de aanbesteding heeft gewonnen, dan mag hij het plan gaan uitvoeren. Het EMVI-plan wordt verder uitgedetailleerd tot een BLVC-uitvoeringsplan. De stakeholdersanalyse en planning worden geactualiseerd, de uitvoeringswijze wordt met hulpdiensten afgestemd en alle afspraken worden verwerkt in het BLVC-uitvoeringsplan. De opdrachtgever toetst het uitvoeringsplan ter akkoord waarna het uitvoeringsplan in de praktijk wordt ingezet om Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie te waarborgen.