Inspiratie

De L van BLVC

Een bouw- of infraproject heeft impact op mensen. Een aannemer is altijd te gast in de omgeving. Het is daarom belangrijk om alle mogelijke hinder per stakeholder goed inzichtelijk te hebben door een stakeholdersanalyse te doen. Maar een analyse alleen is natuurlijk niet genoeg; nadat je een duidelijk overzicht hebt, is het tijd om de acties te bepalen. Waar zitten de knelpunten en hoe ga je daar in de voorbereidings- en uitvoeringsfase mee om? Hoe kom je stakeholders tegemoet? Kan je misschien zelfs iets extra’s voor ze doen?

Een BLVC-plan is een goede manier om alle maatregelen uit te detailleren. De vier onderdelen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) zijn een afgebakende kapstok voor omgevingsmanagement in de uitvoering. Aan alle aspecten moet tijdens het project veel aandacht uitgaan. Door per aspect effectieve maatregelen op te stellen, beperk je de hinder tot een acceptabel minimum en houd je de omgeving te vriend.

Om jou te helpen in het volgen van de BLVC-systematiek, gaan wij in vier artikelen in op de vier aspecten. Met deze keer: Leefbaarheid.

Bouwactiviteiten breken tijdelijk in op de aantrekkelijkheid van een gebied. Hoewel smaken verschillen, staan bewoners over het algemeen niet te springen om bouwhekken en open sleuven in hun wijk. Het gebied moet immers ‘leefbaar’ blijven. Leefbaarheid gaat over of het voor de stakeholders nog aantrekkelijk is om in het gebied te zijn, wonen en/of werken. Dat betreft verschillende aspecten. Natuurlijk mogen de werkzaamheden de wijk niet transformeren tot een maanlandschap, maar ook trillings-, geluids-, stank- en stofoverlast zijn belangrijk om minimaal te houden.

In dit artikel geven we je een aantal handvatten die handig zijn bij het bepalen van de leefbaarheidsmaatregelen. Deze lijst is uiteraard niet volledig, maar geeft een goede denkrichting aan onderdelen waar je bewust bij stil moet staan.

In gesprek met de buurt

Je mag overlast niet onderschatten. Elke stakeholder heeft een ander idee van overlast. Wat jij misschien niet zo erg vindt, vinden anderen heel storend. Ga bij het bepalen van de maatregelen uit van de gevoeligste stakeholder. Dit kan je goed doen door in gesprek te gaan met de buurt. Organiseer bijvoorbeeld een ideeënavond in een school of buurthuis. Of ga eens met een koffiekar de wijk staan om het gesprek aan te gaan! Meer voorbeelden om de omgeving aan te haken, lees je hier.

Houd het netjes

Orde en netheid kunnen het verschil maken. Natuurlijk door het werkterrein netjes en afgesloten te houden, maar bijvoorbeeld ook door dagelijks zwerfaval op te ruimen en weg te gooien. Niemand loopt graag tussen de rommel. Ook kun je bewoners tegemoetkomen door bijvoorbeeld te helpen hun kliko op de (tijdelijke) ophaalplaats te zetten. Dit zijn mooie taken voor een buurtmaatje: iemand die via een SROI-traject fulltime helpt bij het project en de omgevingsmanager ondersteunt. Nog een manier om netheid te creëren: maak na stofoverlast kosteloos de ramen van de buurtbewoners schoon. Daar scoor je punten mee!

Ga geluidsoverlast tegen

Geluidsoverlast is vervelend, zeker voor thuiswerkers of mensen met kleine kinderen. Het is al helemaal ongewenst als je ’s nachts wakker wordt van bouwgeluid. Natuurlijk, vroeg beginnen is vaak noodzakelijk en veel dingen maken nou eenmaal geluid. Toch is het goed om na te gaan hoe je het geluid kan beperken. Dat kan bijvoorbeeld door te werken met elektrisch materieel of geluiddempend hekwerk door middel van bouwhekdoeken. En de nummer één klacht over geluidsoverlast? Bouwradio’s, vooral als er (hard) wordt meegezongen. Helaas, we snappen dat het gezellig is en lekker werkt, maar voor de buurt is dit iets minder prettig.

Méér dan een bouwhek

Je kan de ‘onaantrekkelijkheid’ van de werkzaamheden compenseren door de bouwhekken op te vrolijken. De mogelijkheden hiervoor zijn eindeloos: van houten plantenbakken, wist-je-datjes of lokale (school)kunst op de bouwhekdoeken tot een kijkgat met uitleg erbij. Daarnaast is het een idee om rondom een feestdag iets leuks te bedenken, zoals het plaatsen van kerstversiering. Zo wordt het werkterrein een stuk aantrekkelijker om (tijdelijk) naar te kijken!

Speel in op de omgeving

In dit artikel hebben we je een paar denkrichtingen gegeven met betrekking tot de leefbaarheidsmaatregelen in een BLVC-plan. Uiteraard is elke wijk of straat weer anders. Daarom is het altijd belangrijk om goed te luisteren naar de mening en wensen van bewoners. In de ene wijk wensen bewoners dat het strak en ordelijk blijft, in een andere wijk vinden ze reuring op straat juist wel leuk en willen ze er meer over leren en weten. Laat de maatregelen dus altijd aansluiten op de behoeften van de omgeving waarin je werkt!