Inspiratie

de B van BLVC

Een bouw- of infraproject heeft impact op mensen. Een aannemer is altijd te gast in de omgeving. Het is daarom belangrijk om alle mogelijke hinder per stakeholder goed inzichtelijk te hebben door een stakeholdersanalyse te doen. Maar een analyse alleen is natuurlijk niet genoeg; nadat je een duidelijk overzicht hebt, is het tijd om de acties te bepalen. Waar zitten de knelpunten en hoe ga je daar in de voorbereidings- en uitvoeringsfase mee om? Hoe kom je stakeholders tegemoet? Kan je misschien zelfs iets extra’s voor ze doen?

Een BLVC-plan is een goede manier om alle maatregelen uit te detailleren. De vier onderdelen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) zijn een afgebakende kapstok voor omgevingsmanagement in de uitvoering. Aan alle aspecten moet tijdens het project veel aandacht uitgaan. Door per aspect effectieve maatregelen op te stellen, beperk je de hinder tot een acceptabel minimum en houd je de omgeving te vriend.

Om jou te helpen in het volgen van de BLVC-systematiek, gaan wij in vier artikelen in op de vier aspecten. Met deze keer: Bereikbaarheid. 

We kennen Nederland natuurlijk als een bedrijvig fietsland – met ongeveer 23 miljoen fietsen en 17 miljoen inwoners bezit iedere inwoner gemiddeld 1,4 fietsen. Daarnaast hebben veel huishoudens twee auto’s. Al dat verkeer moet van A naar B, en in de tussentijd ergens geparkeerd staan. En dan worden de wegen ook nog eens gevuld met onder andere vrachtverkeer, openbaar vervoer en werkverkeer. Als een weg opengebroken ligt, kan dat dus veel verschillende groepen treffen. Daarom is het tijdens elk bouwproject belangrijk om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden.

In dit artikel geven we je een aantal handvatten tijdens het bepalen van de bereikbaarheidsmaatregelen. Deze lijst is uiteraard niet volledig, maar geeft een goede denkrichting aan onderdelen waar je bewust bij stil moet staan.

Verkeersveiligheid staat voorop

Bereikbaarheid is onlosmakelijk verbonden met verkeersveiligheid. De maatregelen veranderen immers de verkeerssituatie, maar daar mag de veiligheid niet onder leiden. De verkeersmaatregelen moeten altijd conform wet- en regelgeving en de eisen van de wegbeheerder zijn. Dit is belangrijk om in de voorbereidingsfase te controleren. Maar ook tijdens de uitvoering mag je de verkeersveiligheid niet uit het oog verliezen. Kijk daarbij ook wat verder dan de situatie voor auto’s en fietsers: hoe veilig is het bijvoorbeeld voor blinden of mensen die slecht ter been zijn?

Een duidelijke omleiding

Ben jij ook wel eens verkeerd gereden, omdat omleidingsborden niet duidelijk genoeg waren, of elkaar zelfs tegenspraken? Dat zien we nog te vaak gebeuren. Allereerst is de vraag of een omleiding nodig is, of dat een wegafzetting met één open weghelft ook volstaat. Daarover kan een verkeerskundige het beste een besluit nemen. Als een omleiding nodig is, is het natuurlijk belangrijk om duidelijke bebording te plaatsen. Maar denk ook aan de navigatiesystemen: hoe fijn is het als je al kan anticiperen op werkzaamheden dankzij je navigatiesysteem? Meld daarvoor de werkzaamheden aan in Melvin. Tot slot kan je de omleidingsroute natuurlijk ook kenbaar maken door middel van andere communicatiemiddelen, zoals een omgevingsapp.

Fietsers zijn eigenwijs

Als fietser kruip je gemakkelijk door smalle stukken heen. Oók als dat niet de bedoeling is. Fietsers zoeken vaak naar mogelijkheden om geen omleiding te hoeven volgen, zeker in drukke binnensteden. Dat kan leiden tot fietsers op het werkterrein. Een gevaarlijke situatie voor de fietser en een ongewenste verrassing voor de uitvoerende ploeg. Het is dus enerzijds belangrijk om deze kruip-door-sluip-doorfietsers geen mogelijkheid te geven het werkterrein op te komen, maar anderzijds ook om ze te stimuleren de omleiding te volgen. Dat laatste kan bijvoorbeeld door op het omleidingsbord aan te geven hoeveel extra calorieën de fietser verbrandt tijdens de omleiding. ‘Dat is toch mooi meegenomen,’ zal de fietser dan denken.

Bereken de parkeerbalans

Bij bereikbaarheid speelt ook de parkeergelegenheid een rol. Bewoners willen hun auto natuurlijk het liefst voor hun deur kwijt en een project mag niet tot parkeerproblemen elders in de wijk leiden. Daarom is het een goed idee om een parkeerbalans te maken. Je berekent hoeveel parkeerplekken het project per fase inneemt. Dat compenseer je door tijdelijke vakken in de buurt te maken, bijvoorbeeld met rijplaten op een grasveld.

Denk aan je eigen werkverkeer

Het werkverkeer beïnvloedt ook de bereikbaarheid, bijvoorbeeld als je met groot materieel rijdt. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits is het vervelend om bijvoorbeeld achter een kraanwagen te rijden. Daarom is het aan te raden om groot materieel alleen buiten de spits te laten rijden. Ook met ander werkverkeer zijn hinderbeperkende oplossingen mogelijk. In een groot werkgebied of lang tracé is het bijvoorbeeld een goed idee als werknemers niet met de auto, maar op de fiets van A naar B gaan. Dat zorgt voor minder hinder voor de wijk en minder ingenomen parkeervakken. Plus: het is ook nog eens duurzaam!

Houd altijd oog voor detail

In dit artikel hebben we je een paar denkrichtingen gegeven met betrekking tot bereikbaarheidsmaatregelen in een BLVC-plan. Onze grootste tip: houd altijd oog voor detail. Elke straat, weg of wijk is anders en er is geen standaardoplossing voor bereikbaarheid. Wees daarbij creatief. Misschien is het mogelijk om materiaal niet over de weg, maar over het water te vervoeren? En als de bereikbaarheid van ondernemers in het gevaar komt, kan je hen dan helpen door extra bebording met hun logo (en daarmee ook bekendheid) te plaatsen? Ga vooral eens brainstormen en bedenk: wat als het mijn wijk zou zijn?