Inspiratie

Bewuste Bouwers: wat is het en hoe word je het?

Thema’s als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), duurzaamheid en omgevingsmanagement worden steeds belangrijker bij bouw- en infraprojecten. Om aannemers een handje te helpen, is daar het platform Bewuste Bouwers. Bewuste Bouwers is een onafhankelijke stichting waarvoor een aannemer zich kan aanmelden. Het platform heeft, op basis van belangrijke thema’s en ontwikkelingen, vijf pijlers (Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd) geformuleerd. Deze vijf pijlers vormen een gedragscode met een focus op bewustwording en communicatie. Het doel van de Bewuste Bouwers is het professionaliseren van de bouwsector op het gebied van de bouwplaats en haar directe omgeving.

Hoe werkt het?

Om in te spelen op die belangrijke thema’s en bewustwording te creëren, biedt Bewuste Bouwers aannemers een handboek gebaseerd op de vijf pijlers. Iedere pijler heeft een zogeheten ‘normenkaart’ met daarop standaard normen en ‘boven de norm’. Zo kan een aannemer zich dus ook onderscheiden op een pijler door boven de norm te werken.

Bij aanmelding krijgt de aannemer direct een certificaat. Bewuste Bouwers toetst vervolgens of een aannemer zich ook daadwerkelijk aan die gedragscode houdt. Zo niet, dan wordt het certificaat ontnomen. De toetsing bestaat uit drie onderdelen: feedback van omwonenden of voorbijgangers via verbeterdebouw.nl, mysteriebezoeken en audits.

Pijler 1: omgeving

Hoe kunnen we de bouwhinder beperken, hoe houden we rekening met de flora en fauna in de omgeving en met welke mensen hebben wij in deze wijk te maken? Dit is maar een klein deel van de omgevingsfactoren waaraan een aannemer en/of omgevingsmanager moet denken tijdens een project. Om een bewuste bouwer te zijn én blijven, dien je bewust om te gaan met de omgeving waarin je werkt.

Pijler 2: veiligheid

Veiligheid staat altijd op nummer één. Bouw- en infraprojecten zijn er niet zonder de enige (veiligheids-)risico’s. Zowel op de bouwplaats zelf, als in de omgeving. In- en uitrijdend bouwverkeer, zware materialen en valgevaar door losliggende loopplaten of gladde rijplaten. Een belangrijke pijler dus. Is de omgeving rondom de bouwplaats veilig voor de omgeving, dragen medewerkers actief bij aan de veiligheid op en rondom de bouwplaats en vinden er risicoanalyses plaats om de veiligheid te blijven borgen? Als je voldoet aan de normen volgens de normenkaart van Bewuste Bouwers, dan mag jij jezelf een bewuste bouwer noemen.

Pijler 3: vakmensen

Het belang van goed geïnformeerde, gedreven en zorgvuldige medewerkers. Zij zijn essentieel voor een hoge mate van veiligheid, maar ook voor de bewustwording van de omgeving en de stakeholders waarmee zij te maken hebben. Medewerkers die op de bouwplaats werken, dienen over de juiste kennis te beschikken. Zij weten wat de normen van de Bewuste Bouwers zijn en zijn zich bewust van de omgeving waarin zij werken, inclusief eventuele risico’s. Ook stimuleert de organisatie medewerkers continu op het gebied van ontwikkeling.

Pijler 4: milieu

Duurzaamheid. Tegenwoordig een onmisbaar onderdeel in projecten. Duurzame materiaalstroom, duurzaam materieel, circulaireit en recycling. Hoe duurzaam ben jij als aannemer en hoe ontwikkel je mee op het gebied van duurzaamheid? Als Bewuste Bouwer deel je de duurzaamheidsambitie bedrijfsbreed, van medewerkers tot aan leveranciers en met de omgeving.

Pijler 5: verzorgd

Een rommelige bouwplaats en omgeving is een veelgehoorde ergernis vanuit stakeholders. Verkeersborden die niet worden opgeruimd, rondvliegend restmateriaal en achtergebleven tegels, rijplaten of gereedschap. Bewuste Bouwers ruimen iedere dag en na afronding van het project hun bouwplaats en de omgeving netjes op, zodat de ergernis uitblijft.

Bewuste Bouwers als extra borging

Ben je als aannemer aangesloten bij Bewuste Bouwers en serieus gefocust op de omgeving waarin je werkt? Maak dit kenbaar! Communiceer door middel van bouwbanners of andere communicatiemiddelen, zoals een omgevingsapp of projectenpagina, dat je bent aangesloten bij de Bewuste Bouwers. Dit laat bewoners, voorbijgangers en andere bedrijven zien dat je je bewust bent van de omgeving waarin je werkt. Hiermee creëer je extra borging.

Wij werken bewust in uw omgeving!