Inspiratie

Waarom is omgevingsmanagement eigenlijk zo belangrijk?

Omgevingsmanagement. De invulling hiervan wordt tijdens een project vaak gevraagd door een opdrachtgever of bijvoorbeeld in een leidraad binnen een aanbesteding. Soms kan het daardoor voelen als verplichting, of iets dat je gewoonweg moet opnemen in je EMVI-plan. “In het veld is een informatiebrief vast genoeg.”

Wij zijn van mening dat goed omgevingsmanagement daadwerkelijk loont voor een project. Maar niet alleen dat. Het is een waardevolle en dankbare taak die je als omgevingsmanager dagelijks op je neemt. Wij vertellen je waarom.

Goed omgevingsmanagement leidt tot:
  1. Het verenigen van belangen.
  2. Een stapje voor in de voorbereiding.
  3. Goede en tijdige conditionering.
  4. Ondersteuning tijdens het project.
  5. Duurzame relaties met alle stakeholders.
  6. Een tevreden omgeving voor, tijdens en ook na het project.
Het verenigen van belangen

Het verenigt belangen. Een voorbeeld: de sloop van een gebouw leidde in 2020 tot veel ophef onder de lokale bewoners. Het gebouw is nog relatief nieuw en bestaat nog uit goed te hergebruiken materialen. Daarnaast was in betreffende stad een enorm tekort aan woningen en terreinen voor evenementen. Toch gaat de sloop anno 2021 plaatsvinden.

De omgevingsbelangen bij dit project zijn groot. Het doen van een locatiebezoek leidde ertoe dat deze belangen werden gehoord. De ondernemers nabij het gebouw wilden graag kennismaken, ‘buren’ worden en transparante communicatie. “Kom gewoon eens op de koffie.” De bewoners wilden vooral dat hun visie niet vergeten werd, weinig hinder en een duurzame oplossing. Deze belangen namen we mee naar de voorbereiding van dit project.

Een stap extra in de voorbereiding

Als opdrachtgever en aannemer heb je vaak dezelfde belangen, zoals snelheid en lage kosten. Omgevingsmanagement is echter een aspect dat hier ‘tussen’ valt. Wanneer er oog en oor is voor de omgeving van je project, breng je nieuwe ideeën, suggesties of aanpassingen naar de tekentafel. De belangen van de hierboven genoemde stakeholders zijn hier een voorbeeld van. Beiden hebben wensen aangekaart die ze graag terugzien in de uitvoering en die wensen zijn goed te realiseren. Hierdoor zet je een stap extra in de voorbereiding. Ook de opdrachtgever heeft hier belang bij.

Goede en tijdige conditionering

Een essentieel onderdeel van een goede voorbereiding is conditionering. Wie is het bevoegd gezag met wie je afspraken dient te maken, bij wie meld je verkeershinder en vaarwegstremmingen en hoe zit het met de lokale flora & fauna? Door de vroegtijdige beheersing van conditionering komt geen enkele partij achteraf voor verrassingen te staan, voorkom je stagnatie en behoud je de band met jouw belangrijkste stakeholders.

Ondersteuning tijdens het project

Ook gedurende het project loont het juist inrichten van je omgevingsmanagement. Jouw stakeholders en de omgeving weten namelijk wie je bent, hoe ze jou kunnen bereiken en wat ze aan je hebben. Het loskoppelen van werk en omgeving met een persoonlijke benadering wordt gewaardeerd en wekt vertrouwen. Je bent namelijk niet eenmaal in beeld, maar blijft een goede partner voor zorgen of vragen. Door aanspreekbaar te blijven en écht te luisteren, voorkom je daarnaast dat meldingen klachten worden.

Duurzame relaties met stakeholders

Het lijkt een open deur, maar oog hebben voor de omgeving leidt vooral tot duurzame relaties. Door vroegtijdig te investeren in je omgeving en stakeholders, bouw je een band op. Dit is niet alleen van belang tijdens de voorbereiding van een project of om klachten te voorkomen. Het gaat hier vooral om het ‘daarna’. Met oog voor de omgeving zet jij jezelf op de kaart als een betrouwbare partij die een stapje extra zet voor de omgeving. De stakeholders die jij in de toekomst nog eens tegenkomt, vertrouwen erop dat jij je project omgevingsgericht aanpakt.

Een tevreden omgeving

“Ik heb eigenlijk geen hinder ondervonden, omdat ik gewoon goed op de hoogte ben gehouden.”  Een vaak gehoorde uitspraak van de directe omgeving en andere stakeholders na een succesvol project. Het uiteindelijke doel van omgevingsmanagement is een tevreden omgeving voor, tijdens, maar ook na het project. Aandacht voor de omgeving zorgt er namelijk voor dat je een tevreden omgeving achterlaat wat weer deuren opent voor de toekomst.

Plan een demo

Wij laten u graag alle ins en outs van de Omniom omgevingsapp zien tijdens een persoonlijke demo.