Inspiratie

De 7 competenties van een omgevingsmanager

Je bent als omgevingsmanager tijdens de voorbereiding van een project druk in de weer met het regelen van alles om de uitvoering goed van start te laten gaan. Hierbij komen zaken als conditionering, bouwcommunicatie en stakeholdersmanagement kijken. Maar jouw taak stopt niet na de voorbereiding, ook tijdens de uitvoering is er een belangrijke rol weggelegd. Welke competenties komen er bij die rol kijken en hoe geef je daar invulling aan? Wij nemen je mee in de 7 belangrijkste competenties van een omgevingsmanager volgens Omniom.

Competentie 1: Communicatief vaardig

Allereerst, communicatief vaardig. Je hebt natuurlijk veel te maken met verschillende soorten mensen en partijen. Naast het projectteam en de opdrachtgever, communiceer je ook onder andere met vergunninghouders, gemeentes, waterschappen en uiteraard ook alle belanghebbenden in de omgeving. Afhankelijk van het project en de omgeving heb je te maken met bedrijven, omwonenden of bijvoorbeeld stichtingen.

Je moet in staat zijn om met al deze verschillende partijen te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Hierbij wordt er van je verwacht dat je je kan aanpassen aan het type stakeholder en hun manier van communiceren. Denk hierbij aan de toon, het communicatiemiddel of hun belang bij het project. Je moet als omgevingsmanager goed kunnen luisteren en vervolgens deze informatie kunnen omzetten in concrete acties.

Competentie 2: Inlevingsvermogen

Je wilt naast het aftikken van alle benodigde werkzaamheden zodat de realisatie van start kan gaan, ook draagvlak creëren en vertrouwen opbouwen met de stakeholders die betrokken zijn bij het project. Om dat te bewerkstelligen, moet je beschikken over een goed portie inlevingsvermogen.

Hoe ervaart de omgeving het project, welke eventuele overlast hebben zij ervan en wat zijn hun belangen? Om je omgeving te leren kennen en hun belangen ook daadwerkelijk te behartigen, dien je je in te leven in hun situatie. Ga eens in de wijk kijken, praat met mensen of organiseer een interactieve informatieavond. Op die manier kun je op de juiste manier hun belangen meenemen tijdens de voorbereiding en uitvoering en vervolgens ook inspelen op de gewenste wijze van communicatie.

Competentie 3: Verbinden

Een andere competentie die aansluit op de eerste twee is het kunnen verbinden. Het verbinden van partijen, personen en de omgeving met het project. Daarbij hoort ook het kunnen verbinden van alle belangen, visies en meningen. Waar zitten de verschillen, eventuele conflicten of raakvlakken? Het uiteindelijke doel is om gezamenlijk tot de beste oplossing voor de meeste partijen te komen. Hierbij speel je een belangrijke rol als schakel tussen de omgeving en de uitvoerende partij.

Competentie 4: Oplossend vermogen

Tijdens een project zijn er altijd raakvlakken. Raakvlakken tussen de omgeving en de uitvoerende partij, maar ook raakvlakken tussen andere betrokken partijen. Om die raakvlakken en wellicht conflicten aan te pakken, moet je beschikken over een oplossend vermogen. Denk in oplossingen, nieuwe ideeën of een nieuwe werkwijze waarmee je die raakvlakken of conflicten aanpakt en vervolgens verandert in een passende oplossing voor zoveel mogelijk partijen.

Competentie 5: Creatief

Creatief zijn sluit aan op voorgaande competenties. Om op bepaalde oplossingen te komen is soms een creatief brein nodig. Daarnaast is ook bij het communiceren en verbinden van verschillende partijen en mensen soms creativiteit benodigd. Mensen zijn nu eenmaal verschillend, hebben een andere denkwijze en hebben wellicht een andere aanpak of communicatiewijze nodig dan anderen. Met creativiteit weet je hier altijd een passende oplossing voor te verzinnen. Organiseer bijvoorbeeld een brainstormsessie om met het projectteam tot creatieve ideeën te komen of ga eens in gesprek met andere omgevingsmanagers die hier ervaring mee hebben.

Competentie 6: Georganiseerd

Je moet aan allerlei verschillende dingen denken, met veel mensen communiceren en veel informatie in je opnemen en vervolgens noteren. Om al die taken en gesprekken goed bij te houden en te organiseren, moet je als omgevingsmanager georganiseerd en accuraat aan het werk gaan. Met een goede planning, een handig werksysteem en heldere vastlegging blijft het werk overzichtelijk.

Competentie 7: Controlerend

Tot slot heb je ook een controlerende taak. Je stuurt namelijk ook andere personen of partijen aan. Dit zijn meestal experts op een bepaald gebied, zoals ecologie, archeologie of de bodem. Je zorgt dat deze personen hun expertise tijdig uitvoeren zodat de planning niet in gevaar komt en alle benodigde werkzaamheden zijn gedaan om met de uitvoering te kunnen starten. Je regisseert zo het project op gebied van omgeving. Heeft iedereen zijn of haar taak tijdig volbracht, is iedereen op de hoogte van de juiste informatie en zijn er nog openstaande taken of acties? Als omgevingsmanager heb jij de controle!

Plan een demo

Wij laten u graag alle ins en outs van de Omniom omgevingsapp zien tijdens een persoonlijke demo.