Inspiratie

Omgevingsmanagement in Vlaanderen

De geschiedenis van omgevingsmanagement in Nederland

In Nederland is de term omgevingsmanagement een veelgebruikte verzamelterm voor bouwcommunicatie en andere ‘zachte’ aspecten in een project, zoals vergunningen, archeologie, kabels en leidingen, en ecologie. Deze aspecten noemen we ‘conditionering’. In Nederland bestaat omgevingsmanagement dus uit bouwcommunicatie en conditionering.

Een kleine twintig jaar geleden werd omgevingsmanagement binnen Rijkswaterstaat geïntroduceerd. Men zag in dat een goede relatie met de omgeving wat leidde tot het sneller realiseren van een project en tot meer tevredenheid van stakeholders. Projecten konden dus zo op meer draagvlak rekenen.

Na Rijkswaterstaat volgde provincies, gemeenten en waterschappen. Vanaf 2015 komen we omgevingsmanagement ook steeds meer tegen in utiliteits- en woningbouwprojecten. Bij TenneT, Alliander en andere kabelbedrijven is omgevingsmanagement intussen niet meer weg te denken.

Omgevingsmanagement in Vlaanderen

Als we zoeken op Vlaamse sites via Google, dan vinden we weinig hits. Omgevingsmanagement bestaat wel, al is de term echt Nederlands en is die bij de meeste bouwbedrijven in België onbekend. Bij diegene waar het wel bekend is, wordt het geassocieerd met bouwcommunicatie.

In een onderzoek van studenten aan de Hogeschool van Utrecht (HU), in opdracht van Omniom, onder infrabedrijven en gemeenten in Vlaanderen bleek dat de bouwcommunicatie meestal vanuit de gemeente is georganiseerd. Waar we in Nederland een scheiding kennen tussen publiekscommunicatie en bouwcommunicatie, kennen we deze scheiding in België niet. Bouwcommunicatie door de aannemer laten doen is voor veel gemeenten nog onbekend terrein.

Kansen voor Vlaamse gemeenten en aannemers

De studenten van de HU hebben aan enkele Vlaamse gemeenten gevraagd in hoeverre zij openstaan om de bouwcommunicatie (gedeeltelijk) aan de aannemer over te laten. Hier werd over het algemeen positief op gereageerd. De gemeenten zijn namelijk veel tijd kwijt met communiceren en onderhouden hiervoor verschillende communicatiekanalen.

Veel van de bouwcommunicatie gaat via websites en bewonersbrieven vanuit de gemeente. Uiteraard vraagt dit dan ook weer afstemming met de aannemer. Omdat het daarnaast lastig is om websites en bewonersbrieven altijd actueel te houden, zijn omwonenden en andere stakeholders meestal minder actueel geïnformeerd dan wanneer men een omgevingsmanager inzet vanuit de aannemer in combinatie met een omgevingsapp.

Casus omgevingsmanagement in de gemeente Lanaken

De Nederlands-Belgische aannemer Van de Kreeke heeft voor het project ‘Paalsteenlaan’ een omgevingsmanager ingehuurd van het Nederlandse adviesbureau Consul Infra. Via Consul Infra is Omniom met haar omgevingsapp actief in de gemeente Lanaken.

De schepen (Vlaams woord voor wethouder) is erg enthousiast over de inzet van omgevingsmanagement door Van de Kreeke. Zo ook de bewoners. Er is meer betrokkenheid vanuit de omgeving dan met een reguliere aanpak. Door inzet van de omgevingsmanager en de Omniom omgevingsapp is de buurt goed en actueel geïnformeerd en heeft de gemeente zelf meer tijd over om andere zaken over te pakken. De gemeente ervaart het zelf als een ontlasting.

Specifiek kunnen wij over de Omniom omgevingsapp melden dat het project in korte tijd 57 volgers heeft. Voordelen van de omgevingsapp die de omgevingsmanager terugkrijgt van bewoners: altijd actueel, een snelle reactie en het gevoel dat men goed gehoord wordt.

Ontwikkelingen in Vlaanderen

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar de ontwikkelingen in Lanaken en blijven wij deze delen via onze website en LinkedIn. Positief is in ieder geval dat de gemeente het omgevingsmanagement in Lanaken omarmd. We hebben dan ook vertrouwen in verspreiding van ons mooie vak naar onze geliefde zuiderburen.

Plan een demo

Wij laten u graag alle ins en outs van de Omniom omgevingsapp zien tijdens een persoonlijke demo.