Inspiratie

De aanstormende Omgevingswet: hoe, wat, waar, wanneer?

Het is je wellicht niet ontkomen dat de komst van de nieuwe Omgevingswet er al een tijdje aan zit te komen. Het is inmiddels alweer 10 jaar geleden dat het eerste ontwerp van de nieuwe Omgevingswet werd voorgelegd. Toch is het komend jaar (waarschijnlijk) dan echt zo ver. De wet is al aangenomen, maar is nu naar verwachting per 1 juli 2022 van toepassing. Maar, wat houdt die wet nu precies in en wat betekent het voor ons vakgebied omgevingsmanagement? Een bundeling en vereenvoudiging van de regels voor ruimtelijke projecten en de inrichting van de fysieke leefomgeving. Dat is het doel van de nieuwe Omgevingswet. Klinkt simpel, maar deze opgave is behoorlijk ingewikkeld. Wij nemen je erin mee.

Waarom de Omgevingswet?

De nieuwe Omgevingswet is een wet die in het leven geroepen is om de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving op lokaal niveau te bevorderen. Het doel hiervan is dat de omgevingskwaliteit toeneemt en dat het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de leefomgeving doelmatiger wordt. Lokaal maatwerk gericht op die specifieke omgeving. Om dat te realiseren zijn er een aantal veranderingen nodig.

Door de nieuwe Omgevingswet gaan we maar liefst van 26 wetten (voor de leefomgeving) naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling. Daarnaast komt er een nieuw digitaal stelsel en verandert de manier waarop we in de praktijk werken, waarbij participatie bijvoorbeeld een belangrijke pijler is. Deze veranderingen moeten lokaal beheer makkelijker maken waardoor ook het starten van bouwprojecten makkelijker gemaakt wordt.

Maar, al deze veranderingen kunnen niet in de praktijk gerealiseerd worden zonder een goede voorbereiding van alle overheden die hier een rol in spelen.

Wat gaat eraan vooraf?

Voordat deze veranderingen daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden in de praktijk moeten alle overheden aan de slag met hun eigen decentrale regelgeving, gericht op die specifieke omgeving. Veel verantwoordelijkheden en beslissingen verschuiven van het Rijk naar gemeenten. Gemeenten stellen een Omgevingsplan en Omgevingsvisie op die leidend gaan zijn bij de vormgeving van de fysieke leefomgeving in dat specifieke gebied. De grootste veranderingen van de wet zitten dus aan de voorkant. Maar, welke impact hebben deze veranderingen op ons vakgebied dan?

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor omgevingsmanagement?

De impact voor ons vakgebied lijkt soms wellicht groter dan het daadwerkelijk is. Toch veranderingen er wel een aantal zaken binnen ons vakgebied waar we rekening mee dienen te houden:

  • Participatie. Door de komst van de nieuwe Omgevingswet is er een wettelijke grondslag voor het (vroegtijdig) betrekken van de omgeving bij de ruimtelijke ontwikkeling van de leefomgeving. Dit geldt zowel aan de voorkant van een project als tijdens de uitvoering. Een gemeente beschrijft in het Omgevingsplan hoe participatie wordt vormgegeven. Het is de taak van de omgevingsmanager om vervolgens binnen deze kaders burgers en andere belanghebbenden te betrekken bij projecten. Bewoners krijgen dus een grotere stem en worden belangrijker bij de vormgeving van hun eigen leefomgeving. We kunnen niet meer om participatie heen.
  • Vergunningen en meldingen. Met de Omgevingswet worden er zoveel mogelijk algemene regels opgesteld met als doel minder vergunningplichtige activiteiten en dus minder vergunningen om aan te moeten vragen.
  • Één digitaal loket. Er komt één digitaal loket, het Omgevingsloket, voor alle aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen. In dit loket check je of er een vergunning of een melding benodigd is. Indien dat zo is, dan vraag je hier ook de vergunning aan of doe je de melding.

Plan een demo

Wij laten u graag alle ins en outs van de Omniom omgevingsapp zien tijdens een persoonlijke demo.