Inspiratie

omtrent Omgevingsmanagement

marek-minor-jutV-62S_tQ-unsplash

De omgevingsmanager maakt in de voorbereiding een stakeholdersanalyse, verspreidt brieven, zet de communicatiekanalen op en zorgt dat alle belangrijke stakeholders op de hoogte zijn. Wil je een omgeving aangehaakt houden, doe dit dan eens op een creatieve manier. Hierbij 3 ideeën om het omgevingsdraagvlak te behouden!

NOVI staat voor ‘Nationale OmgevingsVIsie’ en is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet verplicht het Rijk, gemeenten en provincies om een langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving te vormen. Het gevolg van de Omgevingswet en de NOVI is een toenemende participatie binnen de omgeving.

Conditionering: alle zaken waar een omgevingsmanager zich binnen een project met bezig houdt zodat de werkzaamheden uiteindelijk ook daadwerkelijk juridisch en technisch uitgevoerd kunnen worden. Van vergunningen tot aan nadeelcompensatie.

Bouwcommunicatie is van groot belang in projecten. Bouwcommunicatie omvat alle communicatieve taken van een omgevingsmanager ‘naar buiten toe’. Van informeren van de omgeving tot relaties onderhouden met betrokken stakeholders.

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Deze vier elementen kom je onder andere tegen in een zogeheten BLVC-plan. Er bestaan verschillende BLVC-plannen met een verschil in inhoud en het uiteindelijke doel.